Czy można przeprowadzić rozwód w trybie przyspieszonym? Polski Adwokat – Tampa, FL

Czy można przeprowadzić rozwód w trybie przyspieszonym? Odpowiada Polski Adwokat – Tampa, FL

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Najszybciej można uzyskać rozwód za porozumieniem stron, tzw. „uncontested divorce”. Rozwód uproszczony, tzw. „simplified dissolution of marriage” (za zgodą stron i bez małoletnich dzieci) można uzyskać w czasie około miesiąca od daty złożenia sprawy w sądzie, natomiast rozwód kwestionowany przez drugą stronę, tzw. „contested divorce”, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jeżeli doszliście do porozumienia, ale nie kwalifikujecie się na rozwód uproszczony, bo macie małoletnie dzieci, to również możecie przeprowadzić szybki rozwód, jednak data rozprawy końcowej zależeć będzie od kalendarza sędziego przydzielonego do Waszej sprawy oraz od tego, czy zostały dopełnione wszystkie formalności. W przypadku, gdy macie małoletnie dzieci lub/i majątek do podziału zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem.

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911