Czy sąd na Florydzie zawsze dzieli cały majątek i długi po połowie? Polski Adwokat – Tampa, FL

Czy sąd na Florydzie zawsze dzieli cały majątek i długi po połowie? Polski Adwokat - Tampa, FL

Czy sąd na FlCzy sąd na Florydzie zawsze dzieli cały majątek i długi po połowie? Mam dwie nieruchomości, które nabyłem przed zawarciem małżeństwa oraz samochód, który odziedziczyłem w spadku po tacie. Nie chcę się nimi dzielić. Odpowiada Polski Adwokat – Tampa, FL

Aby właściwie odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim rozróżnić, czym jest majątek małżeński i majątek odrębny. Tylko majątek małżeński oraz długi małżeńskie nabyte w czasie trwania małżeństwa podlegają podziałowi podczas rozwodu. Przy podziale, sąd kieruje się zasadami sprawiedliwości co zwykle oznacza, że strony powinny podzielić się majątkiem i długami zgromadzonymi podczas małżeństwa po równo. Czasami zasady sprawiedliwości przemawiają za przyznaniem jednej ze stron większej części majątku lub długów małżeńskich. Każda sytuacja jest inna i aby właściwie ocenić Twoje opcje, zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem. Nieruchomości zakupione przed zawarciem małżeństwa na indywidualne nazwisko stron nie stanowią wspólnego majątku małżeńskiego, lecz są własnością odrębną i generalnie nie podlegają podziałowi. Podobnie jest z majątkiem nabytym przez strony w drodze spadku, jeżeli był on trzymany oddziel nie i nie został pomieszany z majątkiem małżeńskim. 

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911