Jakie kwestie reguluje intercyza przedmałżeńska? Polski Adwokat – Tampa, FL

Jakie kwestie reguluje intercyza przedmałżeńska? Polski Adwokat - Tampa, FL

Jakie kwestie reguluje intercyza przedmałżeńska? Odpowiada Polski Adwokat – Tampa, FL

W kontrakcie przedmałżeńskim, strony mogą zadecydować o podziale majątku (obecnego i przyszłego) oraz o separacji majątku nabytego podczas małżeństwa. Dodatkowo, strony mogą umówić się co do zasad zarządu majątkiem, nabywania długów i podziaŻu długów, podziału polis ubezpieczeniowych, itd. Strony mogą również zrzec się prawa do alimentów małżeńskich i gwarantowanych przez ustawę praw spadkowych. Prenup może określać także przyszły podział majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków lub w przypadku innych zdarzeń np. separacja lub zdrada. W kontrakcie przedmałżeńskim, strony mogą wybrać prawo, które będzie miało zastosowanie do interpretacji umowy (może to być prawo jakiegokolwiek stanu lub kraju) oraz zadecydować o innych kwestiach według swojego uznania pod warunkiem, że są one legalne i nie prowadzą do obchodzenia prawa.  Nie można natomiast w umowie przedmałżeńskiej zrzec się lub ograniczyć prawa do alimentów na dziecko, gdyż alimenty na dziecko to prawo dziecka, a nie prawo rodziców. Po zawarciu małżeństwa, strony mogą zmienić lub odwołać intercyzę poprzez zawarcie pisemnej umowy.

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911