Jakie kwestie reguluje umowa małżeńska, czyli „postnup”? Polski Adwokat – Tampa, FL

Jakie kwestie reguluje umowa małżeńska, czyli „postnup”?  Polski Adwokat - Tampa, FL

Jakie kwestie reguluje umowa małżeńska, czyli „postnup”? Odpowiada Polski Adwokat – Tampa, FL

W kontrakcie małżeńskim o rozdzielności majątkowej, strony mogą umówić się co do podziału majątku oraz długów małżeńskich (nabytych podczas trwania małżeństwa) oraz przedmałżeńskich (nabytych przed zawarciem małżeństwa). Dodatkowo, strony mogą umówić się co do zasad zarządu majątkiem, nabywania i podziału długów, podziału polis ubezpieczeniowych, mogą zrzec się gwarantowanych przez ustawę praw spadkowych oraz prawa do alimentów małżeńskich. Postnup może określać także przyszły podział majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków lub w przypadku innych zdarzeń takich jak np. separacja lub zdrada. W kontrakcie tym strony mogą wybrać prawo, które będzie miało zastosowanie do interpretacji umowy (może to być prawo jakiegokolwiek stanu lub kraju) oraz zadecydować o innych kwestiach według swojego uznania pod warunkiem, że są one legalne i nie prowadzą do obchodzenia prawa.  Nie można natomiast w umowie małżeńskiej o rozdzielności majątkowej zrzec się lub ograniczyć prawa do alimentów na dziecko, gdyż alimenty na dziecko to prawo dziecka, a nie prawo rodziców. Umowa małżeńska o rozdzielności majątkowej powinna być zawarta na piśmie i każda ze stron musi być należycie powiadomiona o całym majątku i długach współmałżonka.  

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911